Millora les teves assegurances

Ens complau anunciar l’acord de col·laboració subscrit amb Central Brokers, la corredoria d’assegurances d’una família del Club i de tota confiança.

Central Brokers ofereix millorar les assegurances actuals a tots els socis i simpatitzants del club que hi estiguin interessats, degut, entre altres coses, al seu poder de negociació amb les grans asseguradores ja que forma part d’una xarxa de mes de dues mil corredories.

L’oferta és per a socis, familiars i amics del Club i podeu demanar preus contactant per email amb geniabadano@centralbrokerssl.com o per telèfon al 93-3428160 tot indicant CONDICIONS ESPECIALS DEL APA POBLESEC.

Anuncis