Obres del camp

Les obres del camp procedeixen a bon ritme. La base ja esta anivellada i ara ja s’està implantant la nova gespa.

DATA D’ENTREGA: 16/9/2019