NOTA DEL CLUB: ELECCIONS

Apreciats socis i sòcies,

Amb motiu d’haver constituït la junta electoral de forma no estricta seguint els estatuts del club i normativa oficial i a instancies de la FCF, el procés electoral es reinicia de zero a partir d’avui 11-11-2019.

És per aquest motiu que es tornarà a constituir una nova junta electoral elegida per sorteig públic i es procedirà a seguir el calendari que a continuació s’indica:

Dilluns 11 de Novembre : convocatòria d’eleccions.

Dijous 14 de novembre: a les 18:30h sorteig de la mesa electoral a la Seu Social del Club. El sorteig es públic per tots els socis/es que vulguin estar presents. El sorteig es farà entre els socis/es i han de ser tres titulars i tres suplents.

El dia següent divendres 15 de novembre ,hauran que prendre possessió del càrrec i elegir al president, el altres seran vocals i el secretari del Club exercirà de secretari de la Junta electoral amb veu però sense vot, tal i com indiquen els nostres Estatuts.

El divendres 15 de novembre exposició del cens electoral dels socis/es a la seu social del Club.

Dilluns 18 de novembre, termini per formular reclamacions en relació del cens a les 19:30h a la Seu social del club.

Dijous 21 de novembre a les 19:30h, plaç per presentació al·legacions contra la Junta Electoral i aprovació definitiva del cens electoral.

Del divendres 22 de novembre al dijous 28 de novembre límit a les 19:30h ,a la seu del Club , període de presentació de candidatures en sobre tancat a la seu del club i adreçades a la Junta electoral .

Divendres 29 de novembre proclamació per part de la Junta Electoral de les candidatures vàlides presentades en els terminis legals i a la Seu social del Club.

Del dilluns 2 de desembre al dimecres 11 de desembre campanya electoral.

Dijous 12 de desembre ,Jornada de reflexió.

Divendres 13 de desembre de 16h a 20h data celebració de les eleccions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora a la Seu social del club. Per votar cal presentar-se amb el DNI o document identificatiu. Només tindran dret a vot els socis majors de 18 anys al corrent de pagament de les quotes del club.

*art.25.Estatuts.

L’acte de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació ,dins els tres dies següents, a la Junta directiva ,al Registre d’Entitats esportives i a les Federacions esportives catalanes a que estigui afiliada l’Entitat.

SEU SOCIAL C.E.APA POBLE SEC

C/MARGARIT ,23 Baixos

08004 Barcelona