Regularització de Beques IBE 2019-2020

Sisplau, es recorda a tots els receptors de beques IBE que heu de passar per les oficines del club a signar la documentació i regularitzar les quotes.

Por favor, se recuerda a todos los receptores de becas IBE que debéis de pasar por las oficinas del club a firmar la documentación y regularizar las cuotas.