Rodatge accidentat amb Iniesta a la Satalia

Durant aquest matí el nostre camp de La Satalia ha estat el plató de rodatge del programa Chester de Hristo Mejide amb Andrés Iniesta com a convidat.

Tot transcorria perfectament quan una petita grada desmuntable de la productora Mediaset ha cedit i una vintena de persones han caigut entre els quals hi havia gent gran i algun nen. Res greu i els serveis d’emergències han traslladat als ferits amb contusions a diversos hospitals.

El programa no s’ha pogut acabar de gravar i, pel que ens informen, s’haurà de tornar a rodar en una altra data. En aquests moments el camp s’ha precintat per evitar l’entrada de premsa.

Anuncis

Presentació de l’equip eSports

Aquest matí hem presentat l’equip eSports a la nostra afició.
Els capitans Carlos (gatillos), Marc (Monkey) i el mánager Alex han rebut una camiseta oficial amb l’escut de la secció.
Podeu seguir tota l’activitat de l’equip virtual del club a la nostra web, secció eSports.

Presentació equip eSports

Diumenge a les 9:45 abans del partit de l’Infantil A presentem el nostre equip eSports que milita a la tercera divisio nacional de la lliga VFO per PS4. Vina a coneixer els nostres cracks!

Pots trobar mes informació de la nostra secció virtual (eSports) a la web del club.

COMUNICAT URGENT D’INTERES GENERAL

COMUNICADO URGENTE DE INTERES GENERAL

Barcelona 5 de Mayo de 2018

En la junta directiva ordinaria celebrada ayer viernes 4 de Mayo a las 19h, se ha aprobado por unanimidad la directriz de dar de plazo hasta el próximo viernes 11 de Mayo para que todos los jugadores del Club que no estén al corriente de pago de las cuotas íntegras del club, regularicen la situación de forma URGENTE. Aquellos jugadores que a las 20h (hora de cierre de nuestras oficinas) de la fecha indicada no tengan la situación en orden, no serán convocados para los partidos del mismo sábado y sucesivos hasta regularizar la situación y se les podrá vetar la asistencia a los entrenos.

  1. Esta directriz se aplicará a todos, absolutamente todos los equipos del club sin distinciones ni excepciones.
  2. Esta directriz también afecta a las familias que hayan sido becadas por el IBE. Estos casos también deben ponerse igualmente al corriente de pago y cuando el ayuntamiento haga efectivo el ingreso de las becas, el club devolverá los importes que corresponda según la liquidación de cada jugador. El club tiene muchos gastos y compromisos a cumplir con todos los jugadores, entrenadores, federación, ayuntamiento, instalaciones y resto de proveedores y no se pueden financiar las familias becadas.
  3. En casos excepcionales que, por problemas graves y justificables familiares y económicos, se vean con la necesidad de retrasar algún pago, deberán pasar por el club y negociar las condiciones con tesorería y presidencia.

Atentamente,

Junta directiva CE APA POBLE-SEC

COMUNICAT D’INTERES GENERAL

Barcelona 5 de Maig de 2018

En la junta directiva ordinària celebrada ahir divendres 4 de Maig a les 19h, s’ha aprovat per unanimitat la directriu de donar de plaç fins el proper divendres 11 de Maig perquè tots els jugadors del Club que no estiguin al corrent de pagament de les quotes íntegres, regularitzin de forma urgent la seva situació. Aquells jugadors que a les 20h (hora de tancament de les nostres oficines) de la esmentada data no tinguin la situació en ordre no seran convocats pels partits del mateix dissabte i successius fins regularitzar la situació i se’ls podrà vetar l’assistència a entrenaments.

  1. Aquesta directriu s’aplicarà a tots, absolutament tots els equips del club sense distincions ni excepcions.
  1. Aquesta directriu també afecta a les famílies que hagin estat becades per l’IBE. Aquests casos s’han de posar igualment al corrent de pagament i quan l’ajuntament faci efectiu l’ingrés de les beques, el club els retornarà els imports que correspongui segons la seva liquidació. El club te moltes despeses i compromisos a complir amb tots els jugadors, entrenadors, federació, ajuntament i proveïdors i no es poden finançar les famílies becades.
  1. Els casos excepcionals que per problemes greus i justificables familiars i econòmics es vegin amb la necessitat d’endarrerir algun pagament, hauran de passar pel club i negociar les condicions amb tresoreria i presidència.

Atentament,

Junta directiva CE APA POBLE-SEC

Campus d’estiu

Ja esta oberta la inscripció al campus d’estiu. Del 25 de Juny al 3 d’Agost.

Tens tota la informació a la web, secció Campus d’Estiu.

Spanish Talent Tournament

Demà 1 de Maig de 11 a 19 es celebrarà a la Satalia l’Spanish Talent Tournament on el Club participarà amb un equip format per jugadors, entrenadors, socis i simpatitzants del Club.