Partits del cap de setmana

NOTA DEL CLUB: ELECCIONS

Apreciats socis i sòcies,

Amb motiu d’haver constituït la junta electoral de forma no estricta seguint els estatuts del club i normativa oficial i a instancies de la FCF, el procés electoral es reinicia de zero a partir d’avui 11-11-2019.

És per aquest motiu que es tornarà a constituir una nova junta electoral elegida per sorteig públic i es procedirà a seguir el calendari que a continuació s’indica:

Dilluns 11 de Novembre : convocatòria d’eleccions.

Dijous 14 de novembre: a les 18:30h sorteig de la mesa electoral a la Seu Social del Club. El sorteig es públic per tots els socis/es que vulguin estar presents. El sorteig es farà entre els socis/es i han de ser tres titulars i tres suplents.

El dia següent divendres 15 de novembre ,hauran que prendre possessió del càrrec i elegir al president, el altres seran vocals i el secretari del Club exercirà de secretari de la Junta electoral amb veu però sense vot, tal i com indiquen els nostres Estatuts.

El divendres 15 de novembre exposició del cens electoral dels socis/es a la seu social del Club.

Dilluns 18 de novembre, termini per formular reclamacions en relació del cens a les 19:30h a la Seu social del club.

Dijous 21 de novembre a les 19:30h, plaç per presentació al·legacions contra la Junta Electoral i aprovació definitiva del cens electoral.

Del divendres 22 de novembre al dijous 28 de novembre límit a les 19:30h ,a la seu del Club , període de presentació de candidatures en sobre tancat a la seu del club i adreçades a la Junta electoral .

Divendres 29 de novembre proclamació per part de la Junta Electoral de les candidatures vàlides presentades en els terminis legals i a la Seu social del Club.

Del dilluns 2 de desembre al dimecres 11 de desembre campanya electoral.

Dijous 12 de desembre ,Jornada de reflexió.

Divendres 13 de desembre de 16h a 20h data celebració de les eleccions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora a la Seu social del club. Per votar cal presentar-se amb el DNI o document identificatiu. Només tindran dret a vot els socis majors de 18 anys al corrent de pagament de les quotes del club.

*art.25.Estatuts.

L’acte de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació ,dins els tres dies següents, a la Junta directiva ,al Registre d’Entitats esportives i a les Federacions esportives catalanes a que estigui afiliada l’Entitat.

SEU SOCIAL C.E.APA POBLE SEC

C/MARGARIT ,23 Baixos

08004 Barcelona

NOTA IMPORTANTE: ELECCIONES

Apreciadas socias y socios del club,

Por problemas organizativos, la fecha de las elecciones inicialmente indicada para el día 12 / Nov queda pospuesta. Próximamente se indicará la nueva fecha.

AVIS IMPORTANT: DATA ELECCIONS

Apreciades socies i socis del club,

Per problemes organitzatius, la data de les eleccions inicialment indicada pel dia 12/Nov queda postposada. Properament s’indicarà la nova data.

NOTA IMPORTANT: Regularització quotes 2019-2020

Apreciats socis i sòcies,

En la darrera junta directiva celebrada el passat divendres 25 d’Octubre s’ha acordat notificar a tots els jugadors i famílies que no estiguin al corrent de pagament amb el club, que per respecte a les que si ho estan, tenen de temps fins dijous 31 d’octubre per posar-se al dia incloent quota d’inscripció i quotes de Setembre i Octubre.

Els jugadors que no estiguin al corrent de pagament el 31-10 ja no seran convocats pel proper partit de lliga i podran ser apartats dels entrenaments independetment de l’equip en el que juguin (des de l’escola fins als amaters) fins que es posin al dia en les quotes.

En el cas que un equip no tingui jugadors suficients per celebrar el proper partit i no els pugui cobrir amb altres equips, el club procedirà a indicar a la FCF la suspensió del partit.

A sota us indiquem les diverses formes de pagament possibles:

Atentament,

Junta Directiva CE APA POBLE-SEC

  • Transferència o ingrés en compte: ES63 2100 3008 8921 0690 5842. Cal indicar el nom del jugador i equip així com la quota que es fa l’ingrés
  • Targeta de crèdit o metalic: cal passar per la oficina del club.
  • Paypal: apapoblesec (indicant pagament a familia o amics i en el concepte el nom del jugador i quota que es paga).